Varför är trädkunskap viktigt? Klaus' dansande Sanna Marin. Youtube-avstängning. Hälso-AI-start-ups
Inte en vettlös partiledardebatt. Mer el efter valet? Höger-vänstertänket går sönder. Sälg, asp, ek
Slut på barnkastreringar i London. Presidentmakt i USA. Media-bedrägerimönster. Käka myror?
2
Munduschen än bättre. EU ökar exporten till Ryssland. Big Bang Blaha. Att leva i nuet i framtiden
1
I'll do a short English live on Facebook too, but I'll upload it tomorrow
Bekämpa WEF och hjälp dig själv! Kosttillskott och ESG. Kan sosse-partistrateger rädda folkhälsan?
2
Hur hantera arga män. ADHD och rasism. Mer plötslig död. Varför är "vänstern" inte rolig?
5
Ett tänkbart ramverk att sätta in geopolitiska händelser i.
1
See all

Henrik Wallin - All the useful stuff you need to know