Am I a better sadist than those who enjoy…

Är jag en bättre sadist än de som gillar att plåga barn? Hammaren är på väg att träffa städet. +Skoj

Read →