Ivermectin for Congress, but you get non-FDA…

Koriander är bättre än vaccinvansinnet runt världen. Atombombsgruvor. Proof-of-gun passports?!?

Read →